Stap 4:

het NIYA programma

ASSESSMENT PHASE

DE OPVOLGING

De Assessment Phase is een constante evaluatie van de prestaties op gebied van D&I en een manier om te beoordelen waar we moeten bijsturen. We doen regelmatig korte bevragingen om de vinger aan de pols te houden en ervoor te zorgen dat werknemers zichzelf kunnen zijn in een omgeving die gunstig is voor het bedrijf.

Hoe gaan we te werk?

In de Assessment fase van het NIYA-traject volgen we constant de prestaties van de onderneming door middel van korte bevragingen. We kijken ook of werknemers zich benadeeld voelen of gediscrimineerd worden. De NIYA app biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om meldingen te doen als mensen zich gediscrimineerd voelen. Dit helpt de werkgever alert te blijven op mogelijke ontwikkelingen en zorgt ervoor dat D&I geen tijdelijk fenomeen is, maar een constant gegeven wordt dat deel uitmaakt van de bedrijfscultuur. Op deze manier kunnen we samen werken aan een inclusieve werkomgeving waarin iedereen zich gehoord en gewaardeerd voelt.

Z

Bij de NOW scan voeren we een nulmeting uit, die als referentiepunt dient voor onze KPI-monitoring. We streven naar groei op het gebied van diversiteit en inclusie

Z

We sturen periodieke digitale enquetes uit naar elke medewerker waarin ze bevraagd worden naar hun ervaringen rond NIYA

Z

We werken met automatische notificaties indien we veranderingen zien in onze data zodat kan nagegaan worden of er iets aan de hand is

Z

We organiseren terugkerende teammeetings om feedback te bespreken en te bekijken waar het beleid kan worden geoptimaliseerd. Dit gebeurt zowel face-to-face als digitaal, dus het is belangrijk om te benadrukken dat niet alle meetings fysiek zijn

Z

De NIYA coach coacht de werknemer constant om te groeien binnen de onderneming. Dit gebeurt eigenlijk al een stap eerder dan de NIYA-match, en is dus een doorlopend proces

DIGITALE NIYA COACH

Het NIYA-beleid komt pas echt tot leven als er verbinding is tussen de mensen op de werkvloer. Daarom hebben we een digitale coach ontwikkeld om het personeel en management te ondersteunen bij het maken van die verbinding. De tool biedt niet alleen een communicatieplatform voor diversiteit en inclusie, maar heeft ook handige opties om het dagelijkse werk te vergemakkelijken. Zo kunnen werknemers en werkgevers elkaar beter leren begrijpen en leren kennen. Het dashboard en de verzamelde data helpen bij het opbouwen van een sterke onderlinge band en het versterken van de teamdynamiek.

Manieren van samenwerken

We bieden verschillende manieren van samenwerken aan. Enerzijds bieden we een persoonlijk traject waarbij onze coaches ter plaatse komen om ondersteuning op maat te geven. Daarnaast willen we NIYA betaalbaar en toegankelijk maken voor iedereen door een volledig digitaal traject aan te bieden. Zo kan je zelf aan de slag gaan met ons programma en onze tools. Moest er toch extra hulp nodig zijn doe dan gerust beroep doen op onze online support.

Digitaal beeldmateriaal van mezelf waarin alles haarfijn wordt toegelicht
Gebruik van de app als communicatieplatform en 'graadmeter' van NIYA
Dashboard online voor de NIYA raad en de rest van het team voor de opvolging
AI die mee 'waakt' en sturing geeft
Mogelijkheid om online 'support' of coaching in te zetten
Coaches die ter plekke komen om sturing en coaching te geven
Mogelijkheid om gebruik te maken van de KMO-Portefeuille
DIGTAAL TRAJECT


PERSOONLIJK TRAJECT


Next step:

NIYA CERTIFIED

Proficiat, je bent vanaf heden 100% NIYA Certified en gaat voluit voor Diversiteit en Inclusie. Het NIYA Certified label is een certificaat voor bedrijven die alle 4 stappen sucesvol doorlopen hebben. Het NIYA label is telkens één jaar geldig en kan eenvoudig verlengd worden door middel van een digitale audit.

Klaar om te starten?

Boek een kennismakingsgesprek van 15 minuten