NIYA PROGRAMMA

STAP 1: NOW SCAN

STAP 2: INTENTION PLAN

STAP 3: YOU PHASE

STAP 4: ASSESMENT PHASE

STAP 5: NIYA CERTIFICAAT

NOW SCAN

De situatie in kaart brengen

In deze fase van het NIYA-traject worden gegevens verzameld om een grondige analyse te maken van de huidige situatie in jouw bedrijf. We richten ons op de bestaande situatie (de “as is” situatie) en verzamelen informatie over de uitdagingen waar je tegenaan loopt, evenals de kortetermijn- en langetermijndoelstellingen die we willen bereiken met ons diversiteitsbeleid. Op dit moment interpreteren we deze gegevens nog niet en leggen we nog geen concrete plannen vast voor onze toekomstige koers. Het NIYA-beleid zal in de volgende fase worden ontwikkeld op basis van deze nulmeting.

INTENTION PLAN

Een heldere planning

In deze fase verwerken we de gegevens uit de NOW-fase tot een praktisch bruikbaar instrument. Op die manier dragen we bij aan de groei van de onderneming en haar werknemers. Het intentieplan vormt een specifieke strategie die beschrijft wat de werknemer en de werkgever moeten doen, waar ze dit moeten doen, en wanneer zij dit zullen uitvoeren.

 Tevens stellen we een NIYA-code op, die als een soort grondwet binnen de organisatie fungeert en richting geeft aan alle aspecten omtrent diversiteit en inclusie. We streven ernaar om hierin alle interne en externe relaties binnen het bedrijf op te nemen, en om normen en waarden te vertalen naar concrete richtlijnen die begrijpelijk zijn voor iedereen op de werkvloer.

YOU PHASE

DE IMPLEMENTATIE

In deze fase staat het individu centraal, vandaar de term “YOU”. Het NIYA-charter moet op alle organisatieniveaus worden gecommuniceerd en begrepen, van het management tot de medewerkers. Onze verantwoordelijkheid is het creëren van een veilige en respectvolle omgeving voor onze medewerkers, zodat zij als individu kunnen groeien en bijdragen aan het team en de organisatie als geheel.

 We bieden verschillende samenwerkingsmogelijkheden aan. Enerzijds is er een persoonlijk traject waarbij onze coaches ter plaatse ondersteuning op maat bieden. Daarnaast streven we ernaar NIYA voor iedereen toegankelijk te maken door een volledig digitaal traject aan te bieden. Hiermee kun je zelf aan de slag gaan met ons programma en onze tools. Als extra ondersteuning nodig is, kun je altijd een beroep doen op onze online support.

ASSESMENT PHASE

DE OPVOLGING

Binnen de Assessment Phase vindt een doorlopende evaluatie plaats van de prestaties op het gebied van diversiteit en inclusie, waarbij we regelmatig korte enquêtes inzetten om te beoordelen waar bijsturing vereist is.

 Daarnaast houden we voortdurend de ervaring van werknemers in de gaten en stellen we hen in staat meldingen van mogelijke discriminatie te maken via de NIYA-app. Dit proactieve proces waarborgt dat D&I niet slechts een kortstondig initiatief is, maar een integraal onderdeel wordt van de bedrijfscultuur, wat resulteert in een inclusieve werkomgeving waarin iedere medewerker zich gehoord en gewaardeerd voelt.

NIYA CERTIFIED

Een kwaliteitslabel rond diversiteit & inclusie

Gefeliciteerd! Je bent nu 100% NIYA Certified en toegewijd aan Diversiteit en Inclusie. Dit heeft vele vooordelen en laat zien dat je je inzet voor inclusie.

Het label is jaarlijks vernieuwbaar via een digitale audit.

Enkele voordelen van het NIYA Certificaat:

Positieve impact op de bedrijfsreputatie

Toegang tot bredere talentenpool

Versterking van de bedrijfscultuur

Betere prestaties: Stimuleren van creativiteit en innovatie

Klantgerichtheid: Beter begrip van diverse klantbehoeften

Trots en betrokkenheid: Hogere medewerkers-tevredenheid

Versterking van zakelijke relaties

Grotere flexibiliteit en veerkracht:
Betere aanpassing aan veranderingen

Digitaal of persoonlijk traject?

We voorzien de mogelijkheid voor een persoonlijk traject waarbij onze coaches ter plaatse ondersteuning op maat bieden. Maar streven we er ook naar om NIYA voor iedereen betaalbaar en toegankelijk te maken door middel van een volledig digitaal traject. Hierdoor kun je zelfstandig aan de slag met ons programma en onze tools. Als er toch behoefte is aan extra hulp, kun je altijd rekenen op onze online ondersteuning.

Digitaal beeldmateriaal van mezelf waarin alles haarfijn wordt toegelicht
Gebruik van de app als communicatieplatform en 'graadmeter' van NIYA
Dashboard online voor de NIYA raad en de rest van het team voor de opvolging
AI die mee 'waakt' en sturing geeft
Mogelijkheid om online 'support' of coaching in te zetten
Coaches die ter plekke komen om sturing en coaching te geven
Mogelijkheid om gebruik te maken van de KMO-Portefeuille
DIGTAAL TRAJECT


PERSOONLIJK TRAJECT


Klaar om te starten?

Boek een kennismakingsgesprek van 15 minuten