Stap 1:

het NIYA programma

NOW SCAN

DE SITUATIE IN KAART BRENGEN

In deze fase van het NIYA-traject verzamelen we data om de huidige situatie van jouw bedrijf in kaart te brengen. We kijken naar de “as is”-situatie en verzamelen informatie over waar je tegenaan loopt en welke doelstellingen we met een diversiteitsbeleid op korte en lange termijn willen bereiken. We interpreteren deze gegevens nog niet en leggen nog niet vast waar we heen willen. Het NIYA-beleid wordt in de volgende fase ontwikkeld op basis van deze nulmeting.

Hoe gaan we te werk?

De eigenheid van jouw organisatie en de cultuur op de werkvloer in kaart, brengen staat centraal in de scan fase. We waken er over dat het gewenste NIYA-beleid geen copy-paste wordt van een andere organisatie, omdat het zo onvoldoende impact zal hebben.

Z

We maken een SWOT analyse en brengen zowel de werkpunten als sterke punten naar de oppervlakte

Z

We lichten interne relaties door met medewerkers aan de hand van workshops, meetings of enquêtes

Z

Elk aandachtspunt wordt vanuit de bril van de medewerker bekeken om te begrijpen hoe de bedrijfscultuur als individu wordt ervaren

Z

We kijken naar gevoeligheden van mensen die achter de schermen opereren en zo weinig in de spotlights staan

Z

We voeren een nulmeting uit om vast te leggen waar we vandaag staan en waar we naartoe willen aan de hand van enquêtes en bevragingen

DIGITALE NIYA COACH

Het NIYA-beleid komt pas echt tot leven als er verbinding is tussen de mensen op de werkvloer. Daarom hebben we een digitale coach ontwikkeld om het personeel en management te ondersteunen bij het maken van die verbinding. De tool biedt niet alleen een communicatieplatform voor diversiteit en inclusie, maar heeft ook handige opties om het dagelijkse werk te vergemakkelijken. Zo kunnen werknemers en werkgevers elkaar beter leren begrijpen en leren kennen. Het dashboard en de verzamelde data helpen bij het opbouwen van een sterke onderlinge band en het versterken van de teamdynamiek.

Manieren van samenwerken

We bieden verschillende manieren van samenwerken aan. Enerzijds bieden we een persoonlijk traject waarbij onze coaches ter plaatse komen om ondersteuning op maat te geven. Daarnaast willen we NIYA betaalbaar en toegankelijk maken voor iedereen door een volledig digitaal traject aan te bieden. Zo kan je zelf aan de slag gaan met ons programma en onze tools. Moest er toch extra hulp nodig zijn, doe dan gerust beroep op onze online support.

Digitaal beeldmateriaal van mezelf waarin alles haarfijn wordt toegelicht
Gebruik van de app als communicatieplatform en 'graadmeter' van NIYA
Dashboard online voor de NIYA raad en de rest van het team voor de opvolging
AI die mee 'waakt' en sturing geeft
Mogelijkheid om online 'support' of coaching in te zetten
Coaches die ter plekke komen om sturing en coaching te geven
Mogelijkheid om gebruik te maken van de KMO-Portefeuille
DIGTAAL TRAJECT


PERSOONLIJK TRAJECT


Next step:

INTENTIONs PLAN

In de deze fase plannen we hoe we NIYA best te implementeren. Het is hierbij belangrijk om te weten dat je gaat voor een transformatie in het bedrijf en niet voor het volledig veranderen van de bedrijfscultuur zodat NIYA een deel wordt van de bedrijfscultuur en haar bedrijfswaarden.

Klaar om te starten?

Boek een kennismakingsgesprek van 15 minuten