TRAININGEN

INCLUSIEF LEIDERSCHAP

D&I WORKSHOPS

D&I ASSESMENTS

D&I STRATEGIE ONTWIKKELING

 

Inclusief leiderschap

Inclusief leiderschap

Inclusief Leiderschap Trainingen:

Onze inclusief leiderschap trainingen zijn speciaal ontworpen voor leidinggevenden en managers die streven naar een inclusieve werkomgeving. Door deel te nemen aan deze trainingen leren leiders hoe ze een open en ondersteunende cultuur kunnen creëren waarin diversiteit wordt gewaardeerd en iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. We bespreken effectieve communicatie, het herkennen en tegengaan van vooroordelen, en het bevorderen van samenwerking en verbondenheid binnen diverse teams.

Het NIYA-concept in Inclusief Leiderschap:

Het toepassen van het NIYA-concept in inclusief leiderschap helpt leidinggevenden om een positieve en effectieve leiderschapsstijl te ontwikkelen. De vier pijlers van NIYA – intentie, focus, mindset en waarden – bieden een solide basis voor het creëren van een inclusieve cultuur:

 • Intentie: Leidinggevenden moeten duidelijke doelen en intenties hebben om een inclusieve werkomgeving te bevorderen. Dit betekent actief streven naar diversiteit en het creëren van gelijke kansen voor iedereen.
 • Focus: Inclusief leiderschap vereist focus op zowel individuele teamleden als het grotere geheel van de organisatie. Leiders moeten bewust zijn van de unieke behoeften en uitdagingen van diverse teamleden en zich inzetten om hen te ondersteunen.
 • Mindset: Een groeigerichte en empathische mindset stelt leiders in staat om open te staan voor verandering, te leren van hun fouten en zich aan te passen aan de behoeften van hun diverse teamleden.
 • Waarden: Inclusief leiders moeten de kernwaarden van de organisatie begrijpen en naleven, evenals de waarden die diversiteit en inclusie bevorderen. Dit helpt bij het creëren van een cultuur waarin iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt.

Samenvatting:

Inclusief leiderschap en het NIYA-concept vormen een krachtige combinatie voor het creëren en onderhouden van een inclusieve cultuur binnen uw organisatie. Onze trainingen richten zich op het ontwikkelen van de vaardigheden die leidinggevenden en managers nodig hebben om effectief om te gaan met diversiteit binnen hun teams. Door te investeren in inclusief leiderschap en het toepassen van het NIYA-concept, kunnen organisaties een open en ondersteunende werkomgeving creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Dit leidt niet alleen tot hogere werktevredenheid en betrokkenheid van medewerkers, maar draagt ook bij aan een succesvollere en toekomstbestendige onderneming. Investeer vandaag nog in inclusief leiderschap en zet een belangrijke stap richting het bevorderen van diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid binnen uw organisatie.

Onze inclusief leiderschapstrainingen zijn op maat gemaakt voor leidinggevenden en managers die vastbesloten zijn om een inclusieve werkomgeving te creëren. Hier leren leiders hoe ze een open en ondersteunende cultuur kunnen vormgeven, waar diversiteit wordt gevierd en iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. We richten ons op effectieve communicatie, het identificeren en bestrijden van vooroordelen, en het bevorderen van samenwerking en cohesie in diverse teams.

Inclusief leiderschap

Inclusief Leiderschap Trainingen:

Onze inclusief leiderschap trainingen zijn speciaal ontworpen voor leidinggevenden en managers die streven naar een inclusieve werkomgeving. Door deel te nemen aan deze trainingen leren leiders hoe ze een open en ondersteunende cultuur kunnen creëren waarin diversiteit wordt gewaardeerd en iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. We bespreken effectieve communicatie, het herkennen en tegengaan van vooroordelen, en het bevorderen van samenwerking en verbondenheid binnen diverse teams.

Het NIYA-concept in Inclusief Leiderschap:

Het toepassen van het NIYA-concept in inclusief leiderschap helpt leidinggevenden om een positieve en effectieve leiderschapsstijl te ontwikkelen. De vier pijlers van NIYA – intentie, focus, mindset en waarden – bieden een solide basis voor het creëren van een inclusieve cultuur:

 • Intentie: Leidinggevenden moeten duidelijke doelen en intenties hebben om een inclusieve werkomgeving te bevorderen. Dit betekent actief streven naar diversiteit en het creëren van gelijke kansen voor iedereen.
 • Focus: Inclusief leiderschap vereist focus op zowel individuele teamleden als het grotere geheel van de organisatie. Leiders moeten bewust zijn van de unieke behoeften en uitdagingen van diverse teamleden en zich inzetten om hen te ondersteunen.
 • Mindset: Een groeigerichte en empathische mindset stelt leiders in staat om open te staan voor verandering, te leren van hun fouten en zich aan te passen aan de behoeften van hun diverse teamleden.
 • Waarden: Inclusief leiders moeten de kernwaarden van de organisatie begrijpen en naleven, evenals de waarden die diversiteit en inclusie bevorderen. Dit helpt bij het creëren van een cultuur waarin iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt.

Samenvatting:

Inclusief leiderschap en het NIYA-concept vormen een krachtige combinatie voor het creëren en onderhouden van een inclusieve cultuur binnen uw organisatie. Onze trainingen richten zich op het ontwikkelen van de vaardigheden die leidinggevenden en managers nodig hebben om effectief om te gaan met diversiteit binnen hun teams. Door te investeren in inclusief leiderschap en het toepassen van het NIYA-concept, kunnen organisaties een open en ondersteunende werkomgeving creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Dit leidt niet alleen tot hogere werktevredenheid en betrokkenheid van medewerkers, maar draagt ook bij aan een succesvollere en toekomstbestendige onderneming. Investeer vandaag nog in inclusief leiderschap en zet een belangrijke stap richting het bevorderen van diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid binnen uw organisatie.

Inclusief leiderschap

Inclusief Leiderschap Trainingen:

Onze inclusief leiderschap trainingen zijn speciaal ontworpen voor leidinggevenden en managers die streven naar een inclusieve werkomgeving. Door deel te nemen aan deze trainingen leren leiders hoe ze een open en ondersteunende cultuur kunnen creëren waarin diversiteit wordt gewaardeerd en iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. We bespreken effectieve communicatie, het herkennen en tegengaan van vooroordelen, en het bevorderen van samenwerking en verbondenheid binnen diverse teams.

Het NIYA-concept in Inclusief Leiderschap:

Het toepassen van het NIYA-concept in inclusief leiderschap helpt leidinggevenden om een positieve en effectieve leiderschapsstijl te ontwikkelen. De vier pijlers van NIYA – intentie, focus, mindset en waarden – bieden een solide basis voor het creëren van een inclusieve cultuur:

 • Intentie: Leidinggevenden moeten duidelijke doelen en intenties hebben om een inclusieve werkomgeving te bevorderen. Dit betekent actief streven naar diversiteit en het creëren van gelijke kansen voor iedereen.
 • Focus: Inclusief leiderschap vereist focus op zowel individuele teamleden als het grotere geheel van de organisatie. Leiders moeten bewust zijn van de unieke behoeften en uitdagingen van diverse teamleden en zich inzetten om hen te ondersteunen.
 • Mindset: Een groeigerichte en empathische mindset stelt leiders in staat om open te staan voor verandering, te leren van hun fouten en zich aan te passen aan de behoeften van hun diverse teamleden.
 • Waarden: Inclusief leiders moeten de kernwaarden van de organisatie begrijpen en naleven, evenals de waarden die diversiteit en inclusie bevorderen. Dit helpt bij het creëren van een cultuur waarin iedereen zich geaccepteerd en gerespecteerd voelt.

Samenvatting:

Inclusief leiderschap en het NIYA-concept vormen een krachtige combinatie voor het creëren en onderhouden van een inclusieve cultuur binnen uw organisatie. Onze trainingen richten zich op het ontwikkelen van de vaardigheden die leidinggevenden en managers nodig hebben om effectief om te gaan met diversiteit binnen hun teams. Door te investeren in inclusief leiderschap en het toepassen van het NIYA-concept, kunnen organisaties een open en ondersteunende werkomgeving creëren waarin iedereen zich gewaardeerd en gerespecteerd voelt. Dit leidt niet alleen tot hogere werktevredenheid en betrokkenheid van medewerkers, maar draagt ook bij aan een succesvollere en toekomstbestendige onderneming. Investeer vandaag nog in inclusief leiderschap en zet een belangrijke stap richting het bevorderen van diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid binnen uw organisatie.

D&I Workshops

D&I Trainingen

D&I Trainingen:

Onze D&I trainingen en workshops zijn ontworpen om medewerkers en leidinggevenden te leren over het belang van diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid op de werkvloer. Door deel te nemen aan deze trainingen krijgen deelnemers inzicht in de waarde van een inclusieve werkomgeving en leren ze effectieve strategieën om inclusiviteit en verbondenheid te bevorderen. Onze trainingen zijn interactief en bieden praktische tips en tools om een positieve verandering teweeg te brengen binnen uw organisatie.

Het NYA-concept:

Het NIYA-concept is gebaseerd op vier pijlers: intentie, focus, mindset en waarden. Door deze elementen in de praktijk te brengen, kunnen individuen groeien en beter functioneren binnen een organisatie die een D&I beleid hanteert.

 • Intentie: Het hebben van de juiste intentie is cruciaal voor persoonlijke groei en succes. Door te werken met duidelijke doelen en intenties kunnen medewerkers zich beter richten op hun werk en bijdragen aan een inclusieve werkomgeving.
 • Focus: Een scherpe focus stelt individuen in staat om effectief te werken en zich te concentreren op de taken die bijdragen aan het grotere geheel van diversiteit en inclusie op de werkvloer.
 • Mindset: Een positieve en groeigerichte mindset helpt medewerkers om open te staan voor verandering en zich aan te passen aan nieuwe situaties en uitdagingen. Dit is essentieel voor het bevorderen van inclusiviteit en het omarmen van diversiteit.
 • Waarden: Het begrijpen en naleven van de kernwaarden van een organisatie draagt bij aan een sterkere verbondenheid en helpt medewerkers om effectief samen te werken en bij te dragen aan een inclusieve werkcultuur.

Samenvatting:

D&I trainingen en het NIYA-concept zijn krachtige hulpmiddelen om een inclusieve werkomgeving te creëren en de groei van individuen te bevorderen. Door het aanbieden van trainingen en workshops die gericht zijn op het belang van diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid, en het toepassen van het NIYA-concept, kunnen medewerkers en leidinggevenden effectiever functioneren en bijdragen aan een inclusieve en diverse organisatie. Investeren in D&I trainingen en het integreren van het NIYA-concept in uw bedrijfscultuur zal niet alleen de werktevredenheid en productiviteit van uw medewerkers verhogen, maar ook leiden tot een beter begrip van en respect voor de verschillende achtergronden en perspectieven van iedereen binnen uw organisatie. Maak vandaag nog de keuze om inclusiviteit en diversiteit te omarmen en leg zo de basis voor een succesvolle en toekomstbestendige onderneming.

Onze D&I-trainingen en workshops zijn krachtige instrumenten om medewerkers en leiders bewust te maken van het cruciale belang van diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid op de werkvloer. Deelnemers verwerven niet alleen inzicht in de waarde van een inclusieve werkomgeving, maar leren ook praktische en effectieve strategieën om deze te bevorderen. Onze interactieve trainingen bieden direct toepasbare tips en tools om een positieve transformatie binnen uw organisatie te bewerkstelligen.

D&I Trainingen

D&I Trainingen:

Onze D&I trainingen en workshops zijn ontworpen om medewerkers en leidinggevenden te leren over het belang van diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid op de werkvloer. Door deel te nemen aan deze trainingen krijgen deelnemers inzicht in de waarde van een inclusieve werkomgeving en leren ze effectieve strategieën om inclusiviteit en verbondenheid te bevorderen. Onze trainingen zijn interactief en bieden praktische tips en tools om een positieve verandering teweeg te brengen binnen uw organisatie.

Het NYA-concept:

Het NIYA-concept is gebaseerd op vier pijlers: intentie, focus, mindset en waarden. Door deze elementen in de praktijk te brengen, kunnen individuen groeien en beter functioneren binnen een organisatie die een D&I beleid hanteert.

 • Intentie: Het hebben van de juiste intentie is cruciaal voor persoonlijke groei en succes. Door te werken met duidelijke doelen en intenties kunnen medewerkers zich beter richten op hun werk en bijdragen aan een inclusieve werkomgeving.
 • Focus: Een scherpe focus stelt individuen in staat om effectief te werken en zich te concentreren op de taken die bijdragen aan het grotere geheel van diversiteit en inclusie op de werkvloer.
 • Mindset: Een positieve en groeigerichte mindset helpt medewerkers om open te staan voor verandering en zich aan te passen aan nieuwe situaties en uitdagingen. Dit is essentieel voor het bevorderen van inclusiviteit en het omarmen van diversiteit.
 • Waarden: Het begrijpen en naleven van de kernwaarden van een organisatie draagt bij aan een sterkere verbondenheid en helpt medewerkers om effectief samen te werken en bij te dragen aan een inclusieve werkcultuur.

Samenvatting:

D&I trainingen en het NIYA-concept zijn krachtige hulpmiddelen om een inclusieve werkomgeving te creëren en de groei van individuen te bevorderen. Door het aanbieden van trainingen en workshops die gericht zijn op het belang van diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid, en het toepassen van het NIYA-concept, kunnen medewerkers en leidinggevenden effectiever functioneren en bijdragen aan een inclusieve en diverse organisatie. Investeren in D&I trainingen en het integreren van het NIYA-concept in uw bedrijfscultuur zal niet alleen de werktevredenheid en productiviteit van uw medewerkers verhogen, maar ook leiden tot een beter begrip van en respect voor de verschillende achtergronden en perspectieven van iedereen binnen uw organisatie. Maak vandaag nog de keuze om inclusiviteit en diversiteit te omarmen en leg zo de basis voor een succesvolle en toekomstbestendige onderneming.

D&I Trainingen

D&I Trainingen:

Onze D&I trainingen en workshops zijn ontworpen om medewerkers en leidinggevenden te leren over het belang van diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid op de werkvloer. Door deel te nemen aan deze trainingen krijgen deelnemers inzicht in de waarde van een inclusieve werkomgeving en leren ze effectieve strategieën om inclusiviteit en verbondenheid te bevorderen. Onze trainingen zijn interactief en bieden praktische tips en tools om een positieve verandering teweeg te brengen binnen uw organisatie.

Het NYA-concept:

Het NIYA-concept is gebaseerd op vier pijlers: intentie, focus, mindset en waarden. Door deze elementen in de praktijk te brengen, kunnen individuen groeien en beter functioneren binnen een organisatie die een D&I beleid hanteert.

 • Intentie: Het hebben van de juiste intentie is cruciaal voor persoonlijke groei en succes. Door te werken met duidelijke doelen en intenties kunnen medewerkers zich beter richten op hun werk en bijdragen aan een inclusieve werkomgeving.
 • Focus: Een scherpe focus stelt individuen in staat om effectief te werken en zich te concentreren op de taken die bijdragen aan het grotere geheel van diversiteit en inclusie op de werkvloer.
 • Mindset: Een positieve en groeigerichte mindset helpt medewerkers om open te staan voor verandering en zich aan te passen aan nieuwe situaties en uitdagingen. Dit is essentieel voor het bevorderen van inclusiviteit en het omarmen van diversiteit.
 • Waarden: Het begrijpen en naleven van de kernwaarden van een organisatie draagt bij aan een sterkere verbondenheid en helpt medewerkers om effectief samen te werken en bij te dragen aan een inclusieve werkcultuur.

Samenvatting:

D&I trainingen en het NIYA-concept zijn krachtige hulpmiddelen om een inclusieve werkomgeving te creëren en de groei van individuen te bevorderen. Door het aanbieden van trainingen en workshops die gericht zijn op het belang van diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid, en het toepassen van het NIYA-concept, kunnen medewerkers en leidinggevenden effectiever functioneren en bijdragen aan een inclusieve en diverse organisatie. Investeren in D&I trainingen en het integreren van het NIYA-concept in uw bedrijfscultuur zal niet alleen de werktevredenheid en productiviteit van uw medewerkers verhogen, maar ook leiden tot een beter begrip van en respect voor de verschillende achtergronden en perspectieven van iedereen binnen uw organisatie. Maak vandaag nog de keuze om inclusiviteit en diversiteit te omarmen en leg zo de basis voor een succesvolle en toekomstbestendige onderneming.

D&I Assessements

D&I Assessements

Online Dashboard:

Ons online dashboard biedt een centraal platform waar bedrijven in één oogopslag de voortgang van hun D&I assessments kunnen volgen. Dit intuïtieve dashboard visualiseert de gegevens uit de assessments en maakt het eenvoudig om trends en verbeterpunten te identificeren. Zo kunt u effectief werken aan een inclusievere en meer verbonden werkomgeving.

Smartphone-apps:

Onze smartphone-apps, beschikbaar voor zowel Android als iOS, stellen medewerkers in staat om D&I assessments en vragenlijsten eenvoudig in te vullen op hun mobiele apparaat. Deze apps zijn ontworpen met gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid in gedachten en maken het voor iedereen gemakkelijk om deel te nemen aan de assessments. Met realtime synchronisatie van gegevens tussen de apps en het online dashboard blijft u altijd op de hoogte van de nieuwste informatie.

Online Tools voor Assesments en Vragenlijsten

Naast onze smartphone-apps bieden we ook een online tool om D&I assessments en vragenlijsten te voltooien. Deze tool is toegankelijk via een webbrowser en biedt een naadloze gebruikerservaring voor het invullen en indienen van assessments. Net als bij de smartphone-apps worden de gegevens in real-time gesynchroniseerd met het online dashboard voor een volledig overzicht van de voortgang van uw organisatie op het gebied van diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid.

Samenvatting:

D&I assessments zijn essentieel voor het bevorderen van een inclusieve en diverse werkomgeving. Met onze geavanceerde digitale tools, waaronder een online dashboard, smartphone-apps voor Android en iOS, en online tools voor het invullen van assessments en vragenlijsten, ondersteunen we bedrijven bij het evalueren en verbeteren van hun diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid. Maak vandaag nog gebruik van onze innovatieve oplossingen en zet de eerste stap naar een meer inclusieve en verbonden organisatie.

D&I assessments (Diversiteit en Inclusie) of de NOW Scan, zijn cruciaal voor het evalueren van de huidige stand van zaken binnen een organisatie op het gebied van inclusiviteit en het identificeren van verbeterpunten. Onze digitale tools, waaronder een online dashboard, smartphone-apps en online tools voor het invullen van assessments of vragenlijsten, helpen bedrijven om continu op de hoogte te blijven van de ontwikkeling van hun D&I assessments. Lager leggen we uit hoe onze innovatieve tools uw organisatie kunnen helpen bij het verbeteren van diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid.

D&I Assessements

Online Dashboard:

Ons online dashboard biedt een centraal platform waar bedrijven in één oogopslag de voortgang van hun D&I assessments kunnen volgen. Dit intuïtieve dashboard visualiseert de gegevens uit de assessments en maakt het eenvoudig om trends en verbeterpunten te identificeren. Zo kunt u effectief werken aan een inclusievere en meer verbonden werkomgeving.

Smartphone-apps:

Onze smartphone-apps, beschikbaar voor zowel Android als iOS, stellen medewerkers in staat om D&I assessments en vragenlijsten eenvoudig in te vullen op hun mobiele apparaat. Deze apps zijn ontworpen met gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid in gedachten en maken het voor iedereen gemakkelijk om deel te nemen aan de assessments. Met realtime synchronisatie van gegevens tussen de apps en het online dashboard blijft u altijd op de hoogte van de nieuwste informatie.

Online Tools voor Assesments en Vragenlijsten

Naast onze smartphone-apps bieden we ook een online tool om D&I assessments en vragenlijsten te voltooien. Deze tool is toegankelijk via een webbrowser en biedt een naadloze gebruikerservaring voor het invullen en indienen van assessments. Net als bij de smartphone-apps worden de gegevens in real-time gesynchroniseerd met het online dashboard voor een volledig overzicht van de voortgang van uw organisatie op het gebied van diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid.

Samenvatting:

D&I assessments zijn essentieel voor het bevorderen van een inclusieve en diverse werkomgeving. Met onze geavanceerde digitale tools, waaronder een online dashboard, smartphone-apps voor Android en iOS, en online tools voor het invullen van assessments en vragenlijsten, ondersteunen we bedrijven bij het evalueren en verbeteren van hun diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid. Maak vandaag nog gebruik van onze innovatieve oplossingen en zet de eerste stap naar een meer inclusieve en verbonden organisatie.

D&I Assessements

Online Dashboard:

Ons online dashboard biedt een centraal platform waar bedrijven in één oogopslag de voortgang van hun D&I assessments kunnen volgen. Dit intuïtieve dashboard visualiseert de gegevens uit de assessments en maakt het eenvoudig om trends en verbeterpunten te identificeren. Zo kunt u effectief werken aan een inclusievere en meer verbonden werkomgeving.

Smartphone-apps:

Onze smartphone-apps, beschikbaar voor zowel Android als iOS, stellen medewerkers in staat om D&I assessments en vragenlijsten eenvoudig in te vullen op hun mobiele apparaat. Deze apps zijn ontworpen met gebruiksvriendelijkheid en toegankelijkheid in gedachten en maken het voor iedereen gemakkelijk om deel te nemen aan de assessments. Met realtime synchronisatie van gegevens tussen de apps en het online dashboard blijft u altijd op de hoogte van de nieuwste informatie.

Online Tools voor Assesments en Vragenlijsten

Naast onze smartphone-apps bieden we ook een online tool om D&I assessments en vragenlijsten te voltooien. Deze tool is toegankelijk via een webbrowser en biedt een naadloze gebruikerservaring voor het invullen en indienen van assessments. Net als bij de smartphone-apps worden de gegevens in real-time gesynchroniseerd met het online dashboard voor een volledig overzicht van de voortgang van uw organisatie op het gebied van diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid.

Samenvatting:

D&I assessments zijn essentieel voor het bevorderen van een inclusieve en diverse werkomgeving. Met onze geavanceerde digitale tools, waaronder een online dashboard, smartphone-apps voor Android en iOS, en online tools voor het invullen van assessments en vragenlijsten, ondersteunen we bedrijven bij het evalueren en verbeteren van hun diversiteit, gelijkheid, inclusie en verbondenheid. Maak vandaag nog gebruik van onze innovatieve oplossingen en zet de eerste stap naar een meer inclusieve en verbonden organisatie.

D&I Strategie ontwikkeling

Het implementeren van een effectief D&I-beleid (Diversiteit & Inclusie) binnen uw bedrijf vereist aanzienlijke tijd en inspanning. Het is een doorlopend groeiproces waarbij voortdurende verbetering en verbinding essentieel zijn. Het NIYA-programma biedt inzicht in de huidige prestaties van uw onderneming en ondersteunt verdere ontwikkeling op het gebied van D&I. Coaching speelt hierbij een cruciale rol om zowel op individueel als op teamniveau te groeien.

Deze flexibele module helpt bedrijven te ontdekken waar ze op dit moment staan op het gebied van diversiteit en inclusie, en welke stappen er nodig zijn om een succesvol D&I-beleid te implementeren. Door gebruik te maken van unieke digitale tools en met de focus op het versterken van elke werknemer, onderscheidt onze aanpak zich van anderen in de markt.

Klaar om te starten?

Boek een kennismakingsgesprek van 15 minuten